Kontrolní seznam pro naše zákazníky

Z důvodu nárustu povinností, týkajících se dokumentací, poŽaduje od nynějška Německý finanční úřad při vývozech do členských stítů EU následující podklady a informace:

  1. Kompletní a přesnou firemní adresu, telefonní číslo, číslo faxu a e-mailovou adresu, uvedení Živnostenstkého odvětví/oboru, a pokud má zákazník internetovou adresu, i název této adresy, vizitku atd.
  2. Evropské identifikačí číslo daně z obratu.
  3. Kopii výpisu z obchodního rejstříku, dokladu o Živnosti nebo úředního firemního dokladu (např. od obchodní komory).
  4. Kopii cestovního pasu vlastníka/společníka/jednatele a
  5. ním podepsaný originál plné moci týkající se povolení k odvozu, pokud moŽno s razítkem, pro řidiče, který je odvozem pověřen.